Suomen Mielenterveysseura

Kirja  I  Ulkoasusuunnittelu ja taitto

Book  I  Cover and layout design