Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Suomen Mielenterveysseura

Oppaita, esitteitä, raportteja  I  Ulkoasusuunnittelu ja taitto

Books, guides, brochures  I  Layout design